Θέλω λαμπερή επιδερμίδα αλλά και υγιές δέρμα.

Μπορώ να τα αποκτήσω  με τρόπο ασφαλή; Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος και έχει  βασικό του σκοπό να διαχωρίζει τον οργανισμό από το εξωτερικό περιβάλλον και παράλληλα να διατηρεί μια διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ σώματος-εξωτερικού περιβάλλοντος. Το έργο αυτό, δηλαδή η ικανότητα του δέρματος να προσαρμόζεται στις μεταβολές του περιβάλλοντος προστατεύοντας […]